Мазмунун көрсөтүү

Кошумча менюну көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

кыргыз

Аян китебинин 13-бөлүмүндө айтылган жети баштуу жырткыч эмнени билдирет?

Аян китебинин 13-бөлүмүндө айтылган жети баштуу жырткыч эмнени билдирет?

Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

Аян 13:1де айтылган жети баштуу жырткыч бүткүл дүйнөлүк саясий түзүлүштү билдирет.

  • Жырткычтын «бийликке», «күчкө» ээ болгону жана ага «такты» берилгени анын саясий күч экенин көрсөтүп турат (Аян 13:2).

  • Ал «ар бир уруунун, элдин, тилдин, улуттун үстүнөн бийликке ээ» болгондуктан бир эле мамлекетти билдирбейт (Аян 13:7).

  • Ал жырткычтан Даниел 7:2—8-аяттарда айтылган төрт жырткычка таандык нерселерди, мисалы, анын көрүнүшү кабыландыкына, буттары аюунукуна, оозу арстандыкына окшош экенин, ошондой эле он мүйүзү бар экенин байкоого болот. Даниел пайгамбардын пайгамбарлыгындагы жырткычтар «падышаларды», тагыраак айтканда, биринен кийин бири бийлик жүргүзгөн, бир нече империяны башкарган өкмөттөрдү билдирет (Даниел 7:17, 23). Андыктан Аян китебинин 13-бөлүмүндөгү жырткыч курама саясий уюмду билдирет деп айтууга болот.

  • Жырткычтын «деңизден» чыкканы, анын деңизге окшоп толкуп турган жана бардык өкмөттөрдү жараткан адамзат коомунан чыгарын билдирет (Аян 13:1; Ышая 17:12, 13).

  • Ыйык Китепте жырткычтын ысмын же ысмын билдирген 666 деген сандын «адамдын саны» экени айтылат (Аян 13:17, 18). «Адамдын саны» дегенине караганда, ал жырткычтын рухтарга же жиндерге эмес, адамзатка тиешелүү экенин билүүгө болот.

Бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзүндөгү өкмөттөр өз ара биримдикте болушпаса да, Кудайдын Падышалыгына баары бир кишидей каршы чыгып, өздөрүнүн бийлигин түптөгөнгө умтулушат (Забур 2:2). Ошондой эле алар келечекте, Армагедон согушунда, Иса Машаяк баштап келе турган аскерге каршы согушуш үчүн биригишет. Бирок ал согуш Кудайга каршы чыккандардын жок кылынышы менен аяктайт (Аян 16:14, 16; 19:19, 20).

«Он мүйүз» жана «жети баш»

Ыйык Китептеги айрым сандар каймана мааниге ээ, мисал үчүн, он жана жети деген сандар толуктукту, бир нерсенин жеткен чегин билдирет. Аян китебинин 13-бөлүмүндө айтылган жырткычтын «он мүйүзү» жана «жети башы» эмнени билдирерин түшүнгөнгө ошол эле Аян китебинде айтылган «жырткычтын сөлөкөтү» болгон жана жети башы, он мүйүзү бар кыпкызыл жырткычтын эмнени билдирерин карап көрүү жардам берет (Аян 13, 1, 14, 15; 17:3). Ыйык Китепке ылайык, ал кыпкызыл жырткычтын жети башы «жети падышаны», тагыраак айтканда, жети өкмөттү билдирет (Аян 17:9, 10).

Аян 13:1де айтылган жырткычтын жети башы да башка элдерге үстөмдүк кылган жана Кудайдын элине кысым көрсөтүп келген жети державаны — Мисирди, Ашурду, Бабылды, Мадай-Персияны, Грецияны, Римди жана Англия-Американы — билдирет. Жырткычтын «он мүйүзү» бардык эгемендүү мамлекеттерди, чоңдорун да, кичинелерин да, билдирет. Ал эми ал мүйүздөрдөгү «таажылар» ошол мамлекеттердин өздөрүнүн доорундагы державанын тушунда бийлик кыларын билдирет.