Мазмунун көрсөтүү

Адам эмне үчүн өлөт?

Адам эмне үчүн өлөт?

Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

Ушул суроону, өзгөчө, жакынынан айрылгандар көп беришет. Ыйык Китепте буга карата: «Өлүмгө дуушар кыла турган... ийне — күнөө»,— деп айтылган (1 Корунттуктар 15:56).

Эмне үчүн бардык адамдар күнөө кылышат жана өлүшөт?

Түпкү ата-энебиз Адам ата менен Обо эне Кудайга каршы күнөө кылганы үчүн өмүрүнөн айрылышкан (Башталыш 3:17—19). Өлүм алардын Кудайга — өмүрдүн булагына — каршы чыкканынын жазасы болгон (Забур 36:9; Башталыш 2:17).

Күнөө Адам атанын бардык урпактарына өткөн. Анткени Ыйык Китепте: «Бир киши аркылуу дүйнөгө күнөө, күнөө аркылуу өлүм кирген, өлүм болсо бардык адамдарга өткөн, себеби баары күнөө кылган»,— деп айтылат (Римдиктер 5:12). Мына ошол себептен баарыбыз өлүмгө моюн сунабыз (Римдиктер 3:23).

Өлүм болбой турган убак келеби?

Кудай «өлүмдү түбөлүккө жок кылууну» убада кылган (Ышая 25:8). Өлүмдү жок кылыш үчүн анын башкы себебин, күнөөнү, жок кылыш керек. Кудай күнөөнү «дүйнөнү күнөөдөн арылткан» Иса Машаяк аркылуу жок кылат (Жакан 1:29; 1 Жакан 1:7).