Мазмунун көрсөтүү

Өспүрүмдөрдү тарбиялоо

Пикир алышуу

Өспүрүм балаңар менен кантип пикирлеше аласыңар?

Өспүрүм балаңар менен сүйлөшүп жатканда ачууланып кетесиңерби? Алар менен пикирлешүү эмне үчүн кыйынга турат?

Канткенде өспүрүм балаңар менен урушпай сүйлөшө аласыңар?

Өспүрүм балаңардын кулк-мүнөзү калыптанып жаткандыктан, оюндагысын эркин билдирүүгө муктаж. Ага кантип жардам бере аласыңар?

Өспүрүм кызыңар стресс болуп жатса...

Жашоосунда көп нерселер өзгөрө баштагандыктан өспүрүм кыздардын көбү бушайман болуп, аябай тынчсызданышат. Ата-энелер аларга стресс менен күрөшкөнгө кантип жардам бере алышат?

Тарбиялоо жана окутуп-үйрөтүү

Балаңарга канткенде жетекчилик бере аласыңар?

Эмне үчүн балдар оңой эле ата-энесинен алыстап, курбу-курдаштарына ынак болуп кетишет?

Өспүрүм баланы кантип тарбияласа болот?

Тарбиялоо үйрөтүү дегенди билдирет. Ыйык Китептеги кеңештер өспүрүм балаңарды эрежелериңерге баш ийгенге үйрөткөнгө жардам берет.

Талаптарыңар кандай болушу керек?

Балаңар койгон эрежелериңерди жактырбай, баш ийбей жатса, эмне кылсаңар болот?

Балаңарга мектептеги бааларын жакшыртканга кантип жардам бере аласыңар?

Канткенде ата-энелер баласынын жаман окуп жатканын аныктап, жакшы окуганга түрткү бере аларын окуп көргүлө.

Балага Интернетти туура колдонууну үйрөтүү

Эрежелерди эле беките бербестен, өспүрүм балаңардын өзү туура чечим чыгарышына кантип жардам бере аласыңар?

Секстинг тууралуу балаңар менен кантип сүйлөшсөңөр болот?

Өспүрүм балаңардын ага кабыларын күтүп отура бербегиле. Аны менен секстингдин кесепети жөнүндө сүйлөшкүлө.

Өспүрүм кызыңар өзүнө зыян келтирип жүрсө...

Айрым өспүрүмдөр өздөрүнө атайлап зыян келтиришет. Алар эмне себептен ошентишет? Балаңарга кантип жардам берсеңер болот?