Мазмунун көрсөтүү

ӨЗҮ ЖАРАЛГАНБЫ?

Деңиз чөйчөгүнүн тиши

Деңиз чөйчөгүнүн тиши

Денесинин түзүлүшү конус формасында болгон деңиз чөйчөгүнүн тиши укмуштуудай бекем келет. Анын тиши бири-бирине өтө тыгыз жайгашкан аябай ичке жипчелерден турат. Ал жипчелер негизин белок түзгөн, «гётит» деп аталган аябай катуу минералдан жасалган.

Көңүл бурсаңар: Деңиз чөйчөгүнүн радуласы, башкача айтканда, тил сымал келген органы башы ийилген тиштер менен капталган. Ар бир тиштин узундугу бир миллиметрге да жетпейт. Алар араанын кызматын аткарат. Асканын боорундагы азыгын, балырларды, кырып алыш үчүн анын ар бир тиши аябай күчтүү, бекем болушу керек.

Окумуштуулар эң күчтүү микроскоптордун жардамы менен деңиз чөйчөгүнүн тиши канчалык зор күчкө туруштук бере аларын изилдешкен. Натыйжада анын тиши табияттагы биологиялык материалдардын ичинен эң эле күчтүү экени, ал тургай жөргөмүштүн желесинен да бышык экени аныкталган. Башкы изилдөөчү: «Биз да деңиз чөйчөгүнүн тишинин түзүлүшүнө окшош болгон нерселерди ойлоп табышыбыз керек»,— деген.

Изилдөөчүлөр деңиз чөйчөгүнүн тишинин курамын түзгөн материалдарды жасалма жол менен алуунун аркасында унааларды, кайыктарды, учактарды курса болорун, атүгүл жасалма тиштерди жасаса болорун айтышат.

Кандай деп ойлойсуңар? Кереметтүү түзүлүштөгү деңиз чөйчөгүнүн тиши Жараткандын колунан бүткөнбү? Же өзү жаралганбы?