Мазмунун көрсөтүү

Өзү жаралганбы?

Адамдын денеси

Организмдин жараатты айыктыруу жөндөмдүүлүгү

Окумуштуулар бул процесстин негизинде пластиктердин жаңы түрүн ойлоп чыгарыш үчүн эмнелерди кылып жатышат?

ДНКнын маалымат сактоо жөндөмү

Балким, «акыркы үлгүдөгү катуу дисктердин» ордун ДНК ээлеп калаттыр. Эмне үчүн экенин окуп көргүлө.

Кургактыкта жашоочу жаныбарлар

Деңиз кундузунун «тону»

Муздак сууда жашаган көптөгөн сүт эмүүчүлөрдүн тери астындагы калың май катмары аларга жылуулукту сактоого жардам берет. Бирок деңиз кундузун сууктан башка нерсе сактайт.

Мышыктын муруту

Эмне үчүн окумуштуулар мышыктын мурутуна окшоштурулуп жасалган сенсорлору бар роботторду жасоону ойлонуштурууда?

Иттин жыт сезүү жөндөмү

Иттин жыт сезүү жөндөмү эмнеси менен өзгөчө? Бул окумуштууларга эмнени жаратууга түрткү берүүдө?

Желдей учкан жылкылардын буттары

Эмне себептен инженерлер жылкынын бутундагыдай түзүлүштү жарата алышпайт?

Сууда жашоочулар

Деңиз чөйчөгүнүн тиши

Деңиз чөйчөгүнүн тиши эмне үчүн жөргөмүштүн желесинен да күчтүү келет?

Деңиз бадыраңынын кереметтүү териси

Бул деңиз жандыгынын терисинин ийилчээк болгонунун сыры эмнеде?

Мурут буттуулардын желими

Мурут буттуулардын желими жасалма жол менен алынган желимдерден алда канча күчтүү деп эсептелет. Алардын суу болгон нерселерге кантип жабышып алары сыр болуп келген.

Деңиз үлүлдөрүнүн кабыгы

Деңиз үлүлүнүн кабыгынын түзүлүшү ичиндеги үлүлдү коргой тургандай кылып жаратылган.

Деңиз мидиясынын жипчелери

Деңиз мидиясы жипчелери менен ар нерсеге жабышып алат. Анын бул өзгөчөлүгүн түшүнүү имараттарга шаймандарды жабыштыруунун, тарамышты сөөккө бириктирүүнүн жаңы жолун табууга жардам бериши мүмкүн.

Каракатицанын өң өзгөртүү өнөрү

Окумуштуулар каракатицанын өң өзгөртүү жөндөмдүүлүгүн изилдеп, бир секундага жетпеген убакытта кубулуп турган кийим жасоого аракет кылууда.

Жарык чачкан кальмар

Башкаларга көрүнүш үчүн эмес, көрүнбөй калыш үчүн жарык чачкан жандык.

Осьминогдун таң калтырарлык тинтүүрлөрү

Инженерлер укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрү бар роботтоштурулган колду иштеп чыгышты.

Бүкүр киттин сүзгүч канаты

Бул алп жаныбардын сүзгүч канатынын түзүлүшү адамдардын жашоосуна кандайча таасир тийгизиши мүмкүн экенин окуп көргүлө.

Тоголок баштын өзүн-өзү тазалаган териси

Бул жандыктын ушундай өзгөчөлүгүнө эмне үчүн кеме компанияларынын кызыгуусу артууда?

Дельфиндин «гидролокатору»

Окумуштуулар бул жандыктын таң калыштуу жөндөмүнө окшош болгон технологияларды ойлоп чыгарууга аракет кылууда.

Жылан куйрук кантип көрөт?

Коралл рифтеринде жашаган бул жандык тууралуу кызыктуу маалыматты окуп көргүлө.

Деңиз тайынын куйругу

Куйругу менен өзгөчөлөнгөн деңиз тайын изилдөө келечекте мыкты роботторду жасаганга жардам берет.

Мунай «жеген» микроорганизмдер

Мунайды ажыратуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон бактериялар 2010-жылы Мексика булуңундагы кырсыктан кийин деңизди канчалык деңгээлде тазалай алышкан?

Канаттуулар

Куштардын өчпөс өңү

Куштардын өчпөс өңү окумуштууларга өңү өчпөгүдөй материалдарды, канча жуулса да, оңбогудай кездемелерди жасоого кандайча жол ачышы мүмкүн?

Үкүнүн канаты

Үкүнүн канатынын түзүлүшү шамал турбиналарын дабыш чыгарбагыдай кылып жасоого шарт түзүшү мүмкүн.

Каалгып учкан куштардын канаттары

Инженерлер учактардын канаттарын куштардыкына окшоштуруп жасагандын аркасында бир жылдын ичинде 7 600 000 000 литр күйүүчү май үнөмдөлгөн.

Император пингвининин мамык жүнү

Биологдор император пингвининин тал жүнүнө байланыштуу кандай ачылыш жасашты?

Күчүн үнөмдөй билген селсаяк альбатрос

Бул куш бир да жолу канатын какпай кандайча көп саат бою абада каалгый аларын окуп көргүлө.

Кидик найза тумшуктун навигациялык системасы

Кидик найза тумшуктун 8 күндө узун аралыкты учуп өтөрүнө адамдар таң берип келери жөнүндө окуп көргүлө.

Сойлоп жүрүүчүлөр жана жерде-сууда жашоочулар

Тикендүү кескелдириктин кебездей териси

Тикендүү кескелдириктин буттарындагы суу кантип өйдө көтөрүлүп, оозуна барат?

Агама кескелдиригинин куйругу

Агама кескелдириги түз жерден тик жерге кантип секирет?

Крокодилдин жаак-тумшугу

Арстанга, жолборско караганда үч эсе катуу тиштеген крокодилдин жаак-тумшугу адамдын манжаларынан алда канча сезгич келет. Мунун сыры эмнеде?

Балдарын кусуп алган бака

Эмне себептен айрым эволюционисттер бул баканын организминдеги өзгөрүүлөр жай жүрүшү мүмкүн эмес деп эсептешет?

Жыландын териси

Сөңгөгү одуракай бак-дарактарда жана таштуу, кумдуу жерлерде сойлоп жүрүшсө да, жыландардын териси жабыркабайт. Анын себеби эмнеде?

Курт-кумурскалар

Кумурскалар «жол тыгынынан» кантип качышат?

Кумурскалар жол тыгынына кабылышпайт. Мунун сыры эмнеде?

Бал аарысынын конуу жөндөмү

Анын мындай жөндөмү учуучу роботтордун башкаруу системасын иштеп чыгарууда кандайча жардам боло алат?

Бал аарысынын уюгу

1999-жылга чейин окумуштууларга белгисиз болуп келген нерсени аарылар каяктан билишет?

Кумурсканын моюну

Кумурска өзүнөн көп эсе оор жүктү кантип көтөрөт?

Кампонотустун мурут тазалагычы

Бул кумурска жан сакташ үчүн таза болушу керек. Ал тазалыкты кантип сактайт?

Күмүш зоотчон сахара кумурскасы

Сахара кумурскасы ысыкка чыдамдуу жаныбарлардын бири катары белгилүү. Ал эмненин аркасында катуу ысыкка туруштук бере алат?

Чырылдактын өмүр айлампасы

Чырылдактын сырдуу өмүрү жер астында 13 же 17 жыл жаткандан кийин башталып, бир нече жумага гана уланат.

Чырылдактын тиштүү дөңгөлөкчөлөрү

Тиштүү дөңгөлөкчөлөр чырылдакка так секириш үчүн зарыл.

Момчул бүлбүлдөктүн угуу жөндөмдүүлүгү

Кулагынын түзүлүшү жөнөкөй болгону менен, бул жандык бир жагынан башка жаныбарлардын баарынан ашып түшөт.

Чегирткелердин кыймыл сезгич нейрондору

Калың үйүр болуп учкан чегирткелер эмнеден улам бири-бири менен кагылышпайт?

Көпөлөктүн канаты

Морфо тукумуна кирген көпөлөктүн канаты жылмакай көрүнөт, бирок анын чынында кандай экенин микроскоптон гана көрүүгө болот. Анын канатынын түзүлүшү жөнүндө окуп көргүлө.

Көпөлөктүн жарыкты жутуп алуучу канаты

Көпөлөктөрдүн айрым түрлөрүнүн канатынын өзгөчөлүгү кара пигменттеринде эле эмес.

Капустачы ак көпөлөктүн V түрүндөгү канаты

Капустачы ак көпөлөктүн кайсы жөндөмү окумуштууларга күн батареяларынын сапатын жакшыртууга жардам берди?

Багытынан жазбаган тезекчи коңуз

Тезекчи коңуздардын кандай навигациялык системасы бар? Адамдар аларды туурап, эмнени жакшырта алышат?

Жылтылдак коңуздун «чырагы»

Жылтылдак коңузду изилдөө окумуштууларга электрондук каражаттарындагы диоддорду жарыкты демейдегиден жарык кыла тургандай кылып ойлоп чыгарганга кандайча түрткү берди?

Чегирткенин кереметтүү угуу жөндөмү

Бул кичинекей жандыктын кулагы адамдыкындай функцияны аткарат. Анын угуу органын изилдөө бүгүнкү күндөгү илимге жана инженерияга кандай салым кошушу мүмкүн?

Мөмөчүл майда чымындын учуу жөндөмү

Мөмөчүл майда чымын реактивдүү учактай чукул бурула алат. Бирок муну бир секундага жетпеген убакта кылат.

Жөргөмүштөр

Үй жөргөмүшүнүн желеси

Үй жөргөмүшү жабышкак желесинин жипчелерин бекем да, бат ажырай тургандай да кылып токуй алат. Эмне үчүн жана кандайча экенин окуп көргүлө.

Текиреңдүү жөргөмүштүн көрүү жөндөмү

Текиреңдүү жөргөмүш жемине чейинки аралыкты кантип аныктайт? Изилдөөчүлөр анын бул жөндөмүнө эмне үчүн кызыгышат?

Өсүмдүктөр

Кулпурган көк «мончоктун» сыры

Бул өсүмдүктүн мөмөсүндө көп пигмент болбосо да, аныкындай бөтөнчө көк түстөгү нерсени планетабыздын бир да жеринен табууга болбойт. Ал мөмөнүн сыры эмнеде?

Математиканы cемичкедей чаккан өсүмдүктөр

Окумуштуулар кайчы гүлдүүлөр тукумундагы бир өсүмдүктүн укмуштуудай жөндөмдүүлүккө ээ экенин аныкташкан.