Мазмунун көрсөтүү

Эволюция бардыгын Кудай жараткан деген чындыкка каршы келет

Тиричилик кантип пайда болгон?

Көптөгөн илимдүү-билимдүү кишилер, анын ичинде көптөгөн окумуштуулар эволюция теориясынын тууралыгына күмөн санашууда.

Ааламдын жаралуу тарыхы

Ааламдын жаралышына байланыштуу Ыйык Китептеги билдирүү илимий фактыларга шайкеш келеби?

Кудай ар түрдүү организмдерди жаратып жатканда эволюцияны колдонгонбу?

Ар бир түрдүн ичинде вариациялар пайда болушу мүмкүн деген илимий фактылар Ыйык Китепте жазылгандарга каршы келбейт.

Ыйык Китепте жаратуу тууралуу эмне делет?

Ыйык Китепте Кудайдын тиричиликти 6 «күндө» жаратканы айтылат. Ал «күндөр» 24 сааттан турган 6 сутка беле?

Кудайга ишенүү жөнүндө жаштар эмне дешет?

Үч мүнөттүк ушул тасмада жаштар Жараткандын бар экенине эмне үчүн ишенерин айтып беришет.

Тирүү планета

Айрым бир факторлор болбогондо, Жер планетасында тиричилик болмок эмес. Алар кокусунан пайда болгонбу же максаттуу түрдө жаратылганбы?

Таңдандырган элемент

Жашоо үчүн ушунчалык зарыл болгон башка бир да химиялык элемент жок. Ал кайсы элемент жана эмне үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет?

Кымындай клеткадагы килейген китепкана

Беделдүү окумуштуулардын эволюцияга ишенбей калышына эмне себеп болгон?

Эволюцияга ишениш керекпи же Кудайгабы? Эмне үчүн Кудайга ишениш керек? (1-бөлүк)

Кудайга болгон ишенимиң жөнүндө коркпой айткың келеби? Анда бул кеңештерди колдонуп көр.

Эволюцияга ишениш керекпи же Кудайгабы? Эволюция теориясынын тууралыгын эмне үчүн текшерип көрүшүм керек? (2-бөлүк)

Эволюция теориясынын тууралыгын текшерип көрүш керектигин көрсөткөн үч себеп

Эволюцияга ишениш керекпи же Кудайгабы? Баарын Кудай жараткан дегенге эмне үчүн ишенсе болот? (3-бөлүк)

Баарын Кудай жараткан дегенге ишенгениң илимди четке кагып жатканыңды билдиреби?

Эволюцияга ишениш керекпи?

Кайсынысына ишенүү акылга сыярлык?

Ыйык Китепте эволюция менен түрлөрдүн чөйрөгө ылайыкташуусу жөнүндө эмне делет?

Ыйык Китепте бардыгынын жаралышы жөнүндө айтылгандар илимге кайчы келеби?