Мазмунун көрсөтүү

ҮЙ-БҮЛӨ МЕНЕН СЫЙЫНУУ КЕЧИНЕ

Кудайдын Мусаны Мисирге жөнөтүшү

ЧЫГУУ 3—12-БӨЛҮМДӨР

Ата-энелерге көрсөтмө: Бул тапшырмаларды үй-бүлөңөр менен чогуу Ыйык Китепти изилдеш үчүн колдонгула.

Кудайдын Мусаны Мисирге жөнөтүшү

ҮЙ-БҮЛӨ МЕНЕН СЫЙЫНУУ КЕЧИНЕ

Кудайдын Мусаны Мисирге жөнөтүшү

ЧЫГУУ 3—12-БӨЛҮМДӨР

Ата-энелерге көрсөтмө: Бул тапшырмаларды үй-бүлөңөр менен чогуу Ыйык Китепти изилдеш үчүн колдонгула.

Кудайдын Мусаны Мисирге жөнөтүшү