Бул тапшырманы жүктөп алып, чөл кезип жүргөн кездеги ысрайылдыктардын кошуунун чогулткула.