Бул тапшырманы жүктөп алгыла да, Ыйык Китептеги беш инсандын Жусупка кайсы жагынан окшош экенин тапкыла.