Жакып пайгамбар кайсы жерлерге барганын көбүрөөк билиш үчүн бул тапшырманы жүктөп алгыла да, кагазга чыгаргыла.