Мазмунун көрсөтүү

СҮРӨТ ТҮРҮНДӨГҮ ТАПШЫРМАЛАР

Руттукундай сапаттарды өрчүт

Жакшы досторго мүнөздүү сапаттардын ичинен Рут чагылдырган сапаттарды тап.