Мазмунун көрсөтүү

Сүрөт түрүндөгү тапшырмалар

Жусуптун кулчулукка сатылышы

Бул боёмо сүрөттү жүктөп алгыла да, Ыйык Китепте жазылган окуяга кайсы эки нерсе дал келбей жатканын тапкыла.