Мазмунун көрсөтүү

СҮРӨТ ТҮРҮНДӨГҮ ТАПШЫРМАЛАР

Жөнөкөй эле курал менен алпка каршы чыккан

Дөөтү менен Голиат жөнүндөгү окуядагы бири-бирине байланышы бар сүрөттөрдү тапкыла. Анан Дөөтүнүн эмне үчүн эр жүрөк болгонун талкуулагыла.