Мазмунун көрсөтүү

СҮРӨТ ТҮРҮНДӨГҮ ТАПШЫРМАЛАР

Дөөтү Кудайдын ысмына таянган

Тамгаларды Кудайдын аты жазылгыдай кылып тиз. Кудайдын ысмынын маанисин билип ал.