Адам ата менен Обо эненин өзүмчүлдүк менен чыгарган чечими бүтүндөй адамзатка таасир эткен. Бул окуяны онлайн түрүндө да, PDF файлын кагазга чыгарып алып да окусаңар болот.