Мазмунун көрсөтүү

89-ыр: Ук, аткар, бата ал

89-ыр: Ук, аткар, бата ал

Жахабаны ыр менен даңктап, аны менен дос боло алабыз. Тил алгандарга Жахаба батасын берери жөнүндөгү ырды Медер жана Алтынай менен чогуу ырдап көр.