Мазмунун көрсөтүү

67-ыр. «Кудайдын сөзүн кабарла»

67-ыр. «Кудайдын сөзүн кабарла»

Дүйнө жүзү боюнча жүргүзүлүп жаткан маанилүү ишке катышып жаткан досторуңа кошул.