Мазмунун көрсөтүү

140-ыр. Мына, түбөлүк өмүр!

140-ыр. Мына, түбөлүк өмүр!

Бейиште эмне кылгың келет?