Еврей Жазмаларындагы айрым китептердин аттарын жатташ үчүн чогуу ырдап көр.