Сөздөр жазылган сүрөттөрдү кесип алып, Еврей Жазмаларындагы айрым китептердин аттарын жатта.