Мазмунун көрсөтүү

Жыйналышта кунт коюп ук

Жыйналышта кунт коюп ук

Байыркы убактагы балдардын жолугушууларда кантип кунт коюп отурганын бил.

 

Башкалары

ЖАХАБА КУДАЙ МЕНЕН ДОС БОЛ

Жыйналыштан кунт коюп ук

Жыйналыштан кунт коюп угуп, айтылгандарды аткаруу эмне үчүн маанилүү?