Медер дүкөндөн момпосуй алып алгысы келет. Ага туура иш кылууга эмне жардам берет?