Мазмунун көрсөтүү

6-сабак: Сылык бол, рахмат айт

6-сабак: Сылык бол, рахмат айт

Медер аябай маанилүү сөз үйрөнөт.