Мазмунун көрсөтүү

21-сабак. Күтө бил

21-сабак. Күтө бил

Жахабадай болуп, күтө билесиңби?

Башкалары

ЖАХАБА КУДАЙ МЕНЕН ДОС БОЛ. ТАПШЫРМАЛАР

Күтө бил

Кандай учурларда күтө билишибиз керек?