Жыйналыштан жооп бергенге даярдануу эмне үчүн маанилүү? Сен кантип даярдансаң болот?