Мазмунун көрсөтүү

37-сабак. Жаныңды аяба

37-сабак. Жаныңды аяба

Башкаларга жакшылык кылгандан аянба.