Медер менен Алтынай берешен болууга үйрөнүштү. Сенчи?