Мазмунун көрсөтүү

19-сабак. Берешен бол

19-сабак. Берешен бол

Жахабадай болуп, берешен болуш үчүн эмне кылышыбыз керек?

Башкалары

ЖАХАБА КУДАЙ МЕНЕН ДОС БОЛ. ТАПШЫРМАЛАР

Берешен болуп, Жахабага тартуу бер

Берешен экениңди кантип көрсөтсөң болот?