Мазмунун көрсөтүү

Тандамал тасма

37-сабак. Жаныңды аяба

Башкаларга жакшылык кылгандан аянба.