Мазмунун көрсөтүү

БӨБӨКТАЙДЫН САБАГЫ

Асманды карачы!

Бул ырды балаңарга окуп бергиле жана сүрөттөрдү аны менен чогуу карагыла.