Сайтта жаңдоо тилиндеги маалыматтардын баары видео түрүндө. jw.org сайты айрым жаңдоо тилдерине жарым жартылай, мисалы, сайттын башкы бети которулган. Ал эми кээ бир жаңдоо тилдерине сайт которула элек, бирок АДАБИЯТТАР деген куржунда видео түрүндө жаздырылган китептер, журналдар жана башка адабияттар бар.

Жаңдоо тилиндеги маалыматты табыш үчүн төмөнкү ыкмалардын бирин колдонуп көрүңүз:

 Жаңдоо тилин тандоо

  • 1-ыкма: jw.org сайты которулган тилдерин толук тизмесин көрүш үчүн сайттын тили көрсөтүлгөн баскычты басыңыз.

  • Жаңдоо тилдерин гана көрүш үчүн «Жаңдоо тилдерин гана көрсөтүү» деген жерди белгилеңиз.

    Же сизге керектүү жаңдоо тилинин аталышын жазыңыз. Тамгалар терилген сайын, аталышында ошол тамгалар камтылган гана тилдер көрсөтүлөт.

  • 2-ыкма: Башкы беттен «Жаңдоо тилиндеги видеолорду көрүңүз» деген жерди басыңыз. Анан тизмеден сизге керектүү жаңдоо тилин тандаңыз.

Эгер сайт сиз тандаган жаңдоо тилине которулган болсо, сайттын тили ошол тилге өзгөрөт.

Жаңдоо тилиндеги сайттагы куржундарды жана бөлүктөрдү аныктоо оңой. Себеби ар бир куржундун үстүндө, ар бир бөлүктүн сол тарабында белгилер бар.

АДАБИЯТТАР деген куржундагы айрым бөлүктөрдүн аталышы жаңдоо тилинде болбогон сайттардыкынан айырмаланат. Мисалы, жаңдоо тилиндеги сайттарда МУЗЫКА деген бөлүк, ЫРЛАР деп аталат.

Тийиштүү маалыматты табыш үчүн ар кандай куржундарды жана бөлүктөрдү колдонуңуз. Жаңдоо тилиндеги видеолорду көрүңүз же жүктөп алыңыз.

АДАБИЯТТАР деген куржунду колдонуу

 АДАБИЯТТАР > АДАБИЯТТАР ТОПТОМУ дегенди ачыңыз.

«Тандоо» деген жерден сизге керектүү жаңдоо тилин тандаңыз. Ал жердеги тизмеде жүздөгөн тилдер бар болгондуктан, сизге керектүү тилдин аталышын жазыңыз. Тамгалар терилген сайын, аталышында ошол тамгалар камтылган гана тилдер көрсөтүлөт.

Сиз тандаган тилде бир нече эле адабият бар болсо, алардын баары АДАБИЯТТАР ТОПТОМУ деген бөлүктө көрсөтүлөт. Ал эми ал тилде адабияттар көп болсо, АДАБИЯТТАР ТОПТОМУ деген бөлүктө алардын айрымдары гана көрсөтүлөт. Адабияттын кайсы бир түрүн көрүш түрүн үчүн бөлүктөрдүн бирин (мисалы, ЫЙЫК КИТЕП, ЖУРНАЛДАР, КИТЕПТЕР ЖАНА КИТЕПЧЕЛЕР) ачыңыз. Ошондо сиз тандаган жаңдоо тилиндеги адабияттарды көрө аласыз.

«JW Library Sign Language» китепканасын колдонуу

«JW Library Sign Language» китепканасын колдонуу төмөнкү учурларда пайдалуу:

  •   жаңдоо тилиндеги видеолорду көп колдонсоңуз,

  • электрондук каражатыңызга жүктөп алган ал китепкананы Интернет жок жерден колдонсоңуз,

  • китепкана сизге керектүү жаңдоо тилинде бар болсо.

Көбүрөөк маалымат алыш үчүн «JW Library Sign Language» китепканасын кантип колдонсо болору жазылган веб-барагына кирип көрүңүз.