Жаңы тилдер белгилүү бир убакыт сайын кошулуп турат. Керектүү адабият кайсы тилдерде бар экенин көрүш үчүн Тилдер дегенди баскыла.