Мазмунун көрсөтүү

Маалыматты коргоо купуялуулугу

Маалыматты коргоо купуялуулугу

Уюм ачык жана түз пикир алышууну маанилүү деп эсептейт. Жахабанын Күбөлөрүнүн муктаждыгына кам көрүү үчүн, диний жана кайрымдуулук максатында жүргүзүлгөн иштерди аткаруу үчүн тартуу кылгандардын жеке маалыматын колдонууга туура келет. Андыктан уюм маалыматтын купуя сакталып, тийиштүү түрдө корголушуна кам көрөт (Накыл сөздөр 15:22; 25:9). Купуялуулукка чоң маани берилет (Накыл сөздөр 20:19).

Ар кайсы өлкөдө ар бир адамдын купуя маалыматынын корголушуна кепилдик берген мыйзамдар бар. Жахабанын Күбөлөрүнүн уюму ушундай мыйзамдар иштелип чыкканга чейин эле башкалардын купуя маалыматын сактап келишкен. Купуялуулукка байланыштуу ушул жерде жазылгандарга ылайык, алар мындан ары да купуя маалыматтарды мурункудай эле сактай беришет.

Колдонуу тармагы

Бул купуялуулук бүтүндөй Жахабанын Күбөлөрүнүн уюмунда колдонулат. Уюмдун филиалдары дүйнө жүзү боюнча жайгашкан.

Маалыматтын корголушу

Жахабанын Күбөлөрүнүн уюму жеке маалыматтарды төмөнкү принциптерге ылайык колдонот:

 1. Жеке маалымат мыйзам чегинде, туура колдонулат.

 2. Чогултулган, иштетилген жеке маалымат Жахабанын Күбөлөрүнүн диний жана кайрымдуулук иштерин аткаруу үчүн гана колдонулат.

 3. Жеке маалыматтар такталып, жаңыртылып турат. Кандайдыр бир ката бар экени билинери менен уюм аларды дароо оңдоп турат.

 4. Жеке маалыматтар уюмдун мыйзамдын негизинде жүргүзгөн иши(тери) ишке ашканга чейин эле сакталат.

 5. Жеке маалыматтын ээсинин укугунун корголушуна чоң маани берилет.

 6. Уюм жеке маалыматтын мыйзамсыз, уруксатсыз ачылышына бөгөт коюу үчүн техникалык чараларды көрөт. Компьютерде сакталган жеке маалыматтарга атайын уруксат берилгендер сыр белги аркылуу гана кире алат. Жумуш убактысы бүткөндөн кийин кеңселер бекитилет. Ал жакка уруксат берилгендер гана кире алышат.

 7. Жахабанын Күбөлөрүнүн уюмунун диний жана кайрымдуулук иштерин аткаруу зарыл болбогон учурлардын барында жеке маалымат бир филиалдан экинчи филиалга берилбейт. Уюмдун мүчөлөрүнүн баары Жахабанын Күбөсү болууну жана ошентип аталууну өз эрки менен тандашкан.

Жеке маалыматтын ээсинин укуктары

 1. Купуялуулукка байланыштуу бул жерде жазылгандар жеке маалыматтын ээсине кепилдик берет. Анын жеке маалыматынын корголушу, оңдолушу жана жок кылынышы бул жерде жазылгандарга ылайык аткарылат.

 2. Бул бөлүктөгү маалыматка ылайык, бир нерсени өтүнгөн киши өзү тууралуу жетиштүү маалымат бериши керек. Бул өтүнгөн кишинин чын эле ошол киши экенин аныктоого жардам берет.

 3. Эгер жеке маалыматтын ээси өзүнө тиешелүү маалыматты өзгөртүү же жок кылуу үчүн маалымат коруна кирүүгө урксат сураса, уюм бул маселеге олуттуу карайт. Мындайда жеке маалыматтын ээсинин бир нерселерди өзгөртүшү же өчүрүшү уюмдун мыйзам чегинде жүргүзгөн ишине терс таасир этпер-этпеси жана уюмдун дин тутуу эркиндигине, жүргүзгөн ишине коркунуч туудурбай турганы эске алат.

 4. Уюм ар бир Жахабанын Күбөсү жөнүндөгү жеке маалыматтын дайыма сакталып турушуна кызыкдар. Мындай маалыматтын өчүрүлүшү уюмдун диний окууларына, жүргүзгөн ишине терс таасирин тийгизбей койбойт.

Даттануу укугу

Эгер кимдир бирөө укуктарым тебеленди деп эсептесе, филиалдын комитетине кат жүзүндө кайрылса болот. Ал кат эки жуманын ичинде жөнөтүлүшү керек.