Мазмунун көрсөтүү

2019-ЖЫЛ, 4-ФЕВРАЛЬ
ЖАҢЫ САЛЫНГАНДАР

«Жаңы дүйнө котормосу» немис тилинде жарык көрдү

«Жаңы дүйнө котормосу» немис тилинде жарык көрдү

2019-жылдын 2-февралында Германиянын Зельтерс шаарында «Жаңы дүйнө котормосунун» кайра каралган басылышы жарыкка чыкты. «Жаңы дүйнө котормосу» толугу менен же жарым-жартылай которулган тилдердин саны 179га, анын ичинде 2013-жылдагы кайра каралган басылышы толугу менен которулган тилдердин саны 20га жетти.