«КҮЗӨТ МУНАРАСЫ»

Суроо: Айрымдар Ыйык Китеп эскирип калган деп ойлошот, башкалар болсо анда пайдалуу кеңештердин жазылганына кошулушат. Сиз кандай ойдосуз?

Аят: 2Тм 3:16, 17

Адабият: «Күзөт мунарасы» журналынын бул санында Ыйык Китептеги пайдалуу кеңештер жөнүндө жана аны окуунун кандай пайдасы бар экени айтылат.

ЫЙЫК КИТЕПТЕГИ ЧЫНДЫКТЫ ОКУТУУ

Суроо: Акыр замандын келерине аз калдыбы?

Аят: Мт 24:3, 7, 14

Чындык: Ыйык Китепте алдын ала жазылгандардан биз акыркы күндөрдө жашап жатканыбызды билүүгө болот. Бирок бул жакшы кабар деп айта алабыз, анткени бул алдыда бизди эң сонун келечек күтүп турарын билдирет.

«ТИРИЧИЛИК ӨЗҮНӨН ӨЗҮ ПАЙДА БОЛГОНБУ?»

Суроо: Баарын Кудай жаратканына ишенүү туурабы же баары өзүнөн өзү пайда болгонуна ишенүү туурабы?

Адабият: Бул китепчеде бардык нерсе акылман Кудайдын колунан бүткөнүн далилдеген маалыматтар бар. Эмки келгенимде 29-беттеги «Эмнеге ишенериң маанилүүбү?» деген суроону талкууласак болот.

ӨЗҮҢДҮН СУНУШТООҢДУ ДАЯРДА

Жогоруда көрсөтүлгөн сунуштоолордун негизинде өз сунуштооңду даярда.