«Жахабанын ырайым кылар жылы» кадимки кайсы бир жылды билдирбейт

61:1, 2

  • Ал жыл момун адамдарга эркиндик тууралуу жарыяланган Жахабанын кабарына кулак кагууга мүмкүнчүлүк берген убакыт аралыгын билдирет

  • 1-кылымда Жахабанын ырайым кылар жылы б.з. 29-жылы Иса Машаяк кызматын баштагандан тартып, Жахабанын «өч алар күнүнө» чейин, тактап айтканда, б.з. 70-жылы Иерусалим талкаланганга чейин созулган

  • Биздин күндөрдө Жахабанын ырайым кылар жылы 1914-жылы Иса Машаяк асманда Падышалык такка отурганда башталган жана улуу алааматта соңуна чыгат

Жахаба өз эли үчүн «адилдик дарактарын» өстүрүп, батасын берүүдө

61:3, 4

  • Эң бийик дарактар, адатта, жыш токойдо өсөт

  • Андай бактардын тамыры өз ара чырмалышып өсөт. Бул алардын бекем болушуна, катуу шамалга туруштук беришине шарт түзөт

  • Бийик дарактар жаңы өсүп келаткан дарактарга көлөкө болушат жана алардын жалбырактары жер семиртет

«Адилдик дарактары» болгон майлангандардын калдыгы дүйнө жүзүндөгү бардык Жахабанын Күбөлөрүнө колдоо көрсөтүп, аларды коргоп келет