Дөөтү пайгамбар башына мүшкүл түшкөн учурларда кандай сезимде болгонун Забур китебинин 52—59-бөлүмдөрүндө сүрөттөгөн. Бирок ошондой оор мезгилдерде ал Жахабага таянган (Зб 54:4; 55:22). Андан сырткары, Кудайдын айткан сөздөрү үчүн аны даңазалаган (Зб 56:10). Биз да кыйынчылыкка кабылганда, Дөөтү пайгамбардай болуп, Кудайга бекем ишенип, ага таянабызбы? Жетекчиликти аны сөзү болгон Ыйык Китептен издейбизби? (Нкл 2:6). Төмөнкүдөй жагдайларда кайсы аяттар сага өзгөчө күч-кайрат берди эле?

  • ындының өчкөндө же көңүлүң чөккөндө:

  • ооруганда:

  • кимдир бирөө капа кылганда:

  • куугунтукталганда: