Башыбызга кандай кыйынчылык түшпөсүн, Жахабанын бизди колдооруна шектенбесек болот

41:1—4

  • Дөөтү пайгамбар катуу ооруган

  • Ал бей-бечараларга жардам берген

  • Оорусунан керемет болуп айыгып кетерин күтпөй, Жахабадан аны жубатып, колдошун жана акыл беришин суранган

  • Жахаба Кудай Дөөтү пайгамбарды кынтыксыз киши катары эсептеген