Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

Тилди тандаңыз кыргыз

1 Жылнаама 8:1—40

8  Бенжеминдин+ уулдары: тун уулу — Бела+, экинчиси — Ашбел+, үчүнчүсү — Ахара+,  төртүнчүсү — Ноха+, бешинчиси — Рапа.  Беланын уулдары: Адар, Гера+, Абыют,  Абышуа, Нааман, Акояк,  Гера, Шепупам+, Хурам+.  Эуттун уулдары — Гебада+ жашап, кийин Манахатка көчүрүлгөн тукум башчылары — булар:  Нааман, Ахия жана аларды көчүрүп кеткен Гера. Анын Уза, Акиут деген уулдары болгон.  Шахарайым мааптыктарды кууп чыккандан кийин Маап жеринде+ балалуу болгон. Анын Хушим, Баара деген аялдары болгон.  Ходеш деген аялы ага Жобапты, Зибияны, Мешаны, Малкамды, 10  Жеусту, Сахейди, Мирманы төрөп берген. Анын уулдары тукум башчылары болгон. 11  Хушим ага Абытуп менен Элпаалды төрөп берген. 12  Элпаалдын уулдары: Эбер, Мишам, ошондой эле Оно+ менен Лотту+ жана ага караштуу шаарларды курган Шемет, 13  Берия, Шема. Алар Айлондо+ жашаган тукум башчылары болгон. Алар Гаттын тургундарын кууп чыгышкан. 14  Ахио, Шашак, Жеремот, 15  Зебадия, Арат, Эдер, 16  Микеил, Ишпа, Жоха Бериянын+ уулдары болгон. 17  Зебадия, Мешулам, Хиски, Хебер, 18  Ишмерай, Излия, Жобап Элпаалдын уулдары болгон. 19  Жаким, Зихри, Забди, 20  Элиенай, Зилтай, Элиел, 21  Адая, Берая, Шимрат Шимейдин+ уулдары болгон. 22  Ишпан, Эбер, Элиел, 23  Абдон, Зихри, Ханан, 24  Ханания, Эйлам, Антотия, 25  Иптея, Пенуел Шашактын уулдары болгон. 26  Шамшерай, Шехария, Аталея, 27  Жарешия, Илияс, Зихри Жерохамдын уулдары болгон. 28  Булар — Иерусалимде+ жашаган жана ата-теги боюнча жазылган тукум башчылары. 29  Гибондун+ атасы Жиел Гибондо жашаган. Анын аялынын аты Мааха болгон+. 30  Анын уулдары: тун уулу — Абдон, андан кийинкилери — Зур, Киш, Баал, Надап+, 31  Гедор, Ахио, Зехер+. 32  Миклоттон Шимеа+ төрөлгөн. Алар бир туугандары менен бирге Иерусалимде, башка бир туугандарынын жанында жашашкан. 33  Неирден+ Киш+ төрөлгөн. Киштен Шабул, Шабулдан+ Жонатан+, Малкишуа+, Абынадап+, Эшпал+ төрөлгөн. 34  Жонатандан Мерибаал+, Мерибаалдан Микей+ төрөлгөн. 35  Микейдин уулдары: Питон, Мелек, Тарея+, Ахаз. 36  Ахаздан Жеада төрөлгөн. Жеададан Алемет, Азмабет, Зимри төрөлгөн. Зимриден Моза төрөлгөн. 37  Мозадан Бинеа, Бинеадан Рапах+, Рапахтан Элеас, Элеастан Азел төрөлгөн. 38  Азелдин Азрикам, Бохру, Ысмайыл, Шеария, Обадия, Ханан деген алты уулу болгон. Булардын баары Азелдин уулдары болгон. 39  Анын бир тууганы Ийшектин уулдары: тун уулу — Улам, экинчиси — Жеуш, үчүнчүсү — Элипелет. 40  Уламдын уулдары жаа тартканды билген+ эр жүрөк+, күчтүү кишилер болгон. Алардын уулдары менен неберелери көп болгон+. Баарын эсептегенде, алардын саны 150гө жеткен. Алардын баары Бенжеминдин уулдары болгон.

Шилтемелер