Жөндөө мүмкүнчүлүгү

Тилди тандаңыз

Кошумча менюну көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Мазмунун көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

кыргыз

Онлайн Ыйык Китеп

ЫЙЫК КИТЕПТИН «ЖАҢЫ ДҮЙНӨ КОТОРМОСУ»

1 Жылнаама 12:1—40

12  Дөөтү Киштин уулу Шабулдан качып жүргөндө+, Сыклакка+, анын жанына ага салгылашта жардам берген күчтүү кишилер+ барышты.  Жаа менен куралданган ал кишилер оң колу менен да, сол колу+ менен да таш ыргытып+, жаа+ атышчу+. Алар Бенжемин уруусундагы Шабулдун бир туугандары эле.  Алар: гибалык+ Шемайдын уулдары Ахиезер башчы менен Жоаш, Азмабеттин+ уулдары Жезиел менен Пелет, Беракак, анатоттук+ Жеху,  отуз кишинин бири болгон жана отуз кишини башкарган+ гибондук+ күчтүү киши Ишмая, Жеремия, Жахазиел, Жоханан, гедералык+ Жозабат,  Элузай, Жеримот, Беалия, Шемария, хариптик Шепатия,  Корактын тукумдарынан+ болгон Элкана, Ишия, Азарел, Жоезер, Жашобам,  гедордук Жерохамдын уулдары Жоела менен Зебадия.  Ошондой эле Дөөтү чөлдө+, киши оңой менен бара алгыс жерде жүргөндө, анын тарабына айрым гаттыктар да өтүшкөн болчу. Алар чоң калкандары менен найзаларын камдап+, согушканга даяр турган, жүздөрүндө арстандын сүрү бар+, тоодогу жейрендей тез чуркаган+ эр жүрөк, күчтүү жоокерлер эле.  Алардын башчысы — Эзер, экинчиси — Обадия, үчүнчүсү — Элиап, 10  төртүнчүсү — Мишмана, бешинчиси — Жеремия, 11  алтынчысы — Атай, жетинчиси — Элиел, 12  сегизинчиси — Жоханан, тогузунчусу — Элзабат, 13  онунчусу — Жеремия, он биринчиси — Махбанай. 14  Алар Гаттын+ уулдарынан чыккан аскер башчылары эле. Алардын эң алсызы жүз кишиге, эң күчтүүсү миң кишиге тете болчу+. 15  Алар Иордан дарыясын биринчи айда, ташкындап турган маалда+, кечип өтүп+, өрөөндө жашагандардын баарын чыгыш менен батышка кууп жиберишкен. 16  Дөөтү киши оңой менен бара алгыс жерде жүргөндө+, ага Бенжемин менен Жүйүт уулдарынын айрымдары да барышты. 17  Дөөтү алардын алдынан чыгып: «Эгер тынчтык менен келсеңер+, мага жардам бергени келсеңер, анда дос болобуз+. Эгер мени, эч кандай жамандык кылбасам деле+, душмандарымдын колуна салып бергени келсеңер, анда муну ата-бабаларыбыздын Кудайы+ көрүп, өзү сот болсун»,— деди+. 18  Ошондо отуз кишинин башчысы Амасайга Кудайдын руху түшүп+, ал: «Дөөтү, биз сеникибиз!+ Жышайдын уулу, биз сен тараптабыз! Сага тынчтык болсун, сага жардам бергенге да тынчтык болсун! Анткени Кудайың сага жардам берип жатат»,— деди+. Дөөтү аларды кабыл алып, аскердик топторуна башчы кылып койду+. 19  Менаше уруусунан да Дөөтү тарапка өткөндөр болду. Ал убакта Дөөтү пелиштиликтер менен бирге+ Шабул менен согушканы бараткан эле. Бирок ал пелиштиликтерге жардам берген жок, анткени пелиштиликтердин шериктеш башкаруучулары+ өз ара кеңешип: «Эгер бул Шабул мырзасынын тарабына өтүп кетсе, анда башыбыздан айрылабыз»+ — деп, аны артка жөнөтүп жиберишкен болчу. 20  Ал Сыклакка+ келгенде, ага Менаше уруусунан миң сандаган кишилердин башчылары+ Аднак, Жозабат, Жедаел, Микеил, Жозабат, Элиу, Зилтайлар келишти. 21  Алар күчтүү, эр жүрөк кишилер+ болушкандыктан Дөөтүгө талап-тоноочулар+ менен согушууга жардам берип жүрүштү. Кийин алар анын аскер башчылары болушту. 22  Дөөтүгө жардам бергени келгендердин+ саны күндөн күнгө өсө бергендиктен+, анын аскери Кудайдын аскериндей+ аябай көбөйдү. 23  Шабулдун падышалыгын, Жахабанын буйругу боюнча+, Дөөтүгө өткөрүп бериш үчүн+ Хебронго+, Дөөтүгө барган куралчан жоокерлердин саны мынча болду: 24  Жүйүт уулдарынын арасынан чоң калкан менен найза көтөргөн 6800 киши, 25  Шымон уулдарынын арасынан күчтүү, эр жүрөк 7100 киши барды. 26  Леби уулдарынын арасынан болсо 4600 киши барды. 27  Арундун уулдарынын+ жол башчысы Жоят+ менен 3700 киши барды. 28  Алардын арасында күчтүү, эр жүрөк жигит Садок+ жана аны менен бир тукумдан болгон 22 башчы бар эле. 29  Бенжемин уулдарынын+, Шабулдун бир туугандарынын+, арасынан 3000 киши барды. Бенжемин уулдарынын көбү ошол убакка чейин Шабулдун үйүндөгүлөрүн ишенимдүүлүк менен колдоп келатышкан. 30  Эпрайым уулдарынын арасынан өз уруусунда атагы чыккан күчтүү, эр жүрөк+ 20800 киши барды. 31  Дөөтүнү падыша кылууга Менаше уруусунун+ жарымынан атынан аталып тандалган 18000 киши барды. 32  Исахар+ уулдарынын арасынан 200 башчы барды. Алар ысрайыл элинин кайсы учурда эмне кылышы керектигин+ жакшы билишчү+. Алардын бир туугандарынын баары алар берген буйруктарды аткарышчу. 33  Забулун уруусунан+ ар кандай курал-жарактары бар, аскер кызматына жарактуу 50000 жоокер барды. Алардын баары Дөөтүнү бүт жүрөгү менен колдош үчүн анын жанына чогулуп жатышты. 34  Напталы уруусунан+ 1000 башчы жана алар менен бирге чоң калкан менен найза көтөргөн 37000 киши барды. 35  Дан уруусунан 28600 жоокер, 36  Ашыр уруусунан+ аскер кызматына жарактуу 40000 жоокер барды. 37  Иордандын аркы өйүзүндөгү+ Рубейин уруусунан, Гат уруусунан жана Менаше уруусунун жарымынан ар кандай курал-жарактары бар 120000 киши барды. 38  Аскердик тартипте тизилип, согушка дайым даяр турган бул жоокерлердин баары Дөөтүнү бүт Ысрайылга падыша кылыш үчүн+ чечкиндүүлүк менен Хебронго барышты. Калган ысрайылдыктар да Дөөтүнү падыша кылууну бир добуштан колдошту+. 39  Бир туугандары баарын даярдап койгондуктан, алар Дөөтүнүн жанында үч күн болуп, ичип-жешти+. 40  Алардын жанында жашагандар, атүгүл Исахар+, Забулун+ жана Напталы+ урууларына таандык жерлерде жашагандар да эшектерге+, төөлөргө, качырларга жана өгүздөргө артып көп тамак-аш алып келип жатышты. Алар анжир менен жүзүмдүн ныкталып жасалган кагын+, ун+, шарап+, май+, ошондой эле бука+, кой+ алып келип жатышты, анткени Ысрайыл кубанып жаткан эле+.

Шилтемелер