Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

Тилди тандаңыз кыргыз

Чыгуу 38:1—31

38  Андан кийин ал акация жыгачынан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалына турган курмандык жайын жасады. Аны узундугу беш, туурасы беш, бийиктиги үч чыканак кылып, төрт бурчтуу кылып жасады+.  Анын төрт бурчунан төрт мүйүз+ чыгарып, курмандык жайын жез менен каптады+.  Анан ага тиешелүү нерселерди: күл салгычтарды, калактарды, чараларды, айрыларды, чок салгычтарды жасады. Курмандык жайына тиешелүү нерселердин баарын жезден жасады+.  Анан жезден тор жасады да, аны курмандык жайынын орто ченине, жээктелген жеринин астына жайгаштырды+.  Төрт шакек куюп, аларды курмандык жайынын төрт бурчуна, жез тордун жанына бекитти. Аларга шыргыйлар киргизилмек.  Акация жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды жез менен каптады+.  Курмандык жайын көтөрүп жүрүш үчүн, шыргыйларды анын эки капталындагы шакектерге киргизди+. Курмандык жайын жыгачтан ичин көңдөй кылып жасады+.  Андан кийин жезден чоң казан+ жана анын алдына коюш үчүн жыйын чатырынын кире беришинде кызмат кылган аялдар+ колдонгон күзгүлөрдөн* түпкүч жасады.  Анан ал жыйын чатыры үчүн короо жасады+. Анын Негепке, түштүккө, караган тарабын тосуш үчүн чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан узундугу жүз чыканак болгон жабуу токуду+. 10  Аны тартыш үчүн жезден жыйырма мамы жана алардын астына оюгу бар жыйырма жез таканыч жасады. Мамылардын илгичтери менен бириктиргичтери күмүштөн жасалды+. 11  Түндүк тарабы үчүн да узундугу жүз чыканак болгон жабуу жасап, аны тартыш үчүн жезден жыйырма мамы жана алардын астына оюгу бар жыйырма жез таканыч жасады. Мамылардын илгичтери менен бириктиргичтери күмүштөн жасалды+. 12  Короонун батыш тарабы үчүн узундугу элүү чыканак болгон жабуу жасап, аны тартыш үчүн он мамы жана алардын астына оюгу бар он таканыч жасады+. Мамылардын илгичтери менен бириктиргичтери күмүштөн жасалды. 13  Короонун күн чыгыш жактагы тарабы да элүү чыканак болду+. 14  Короонун кире беришинин бир тарабындагы жабуунун узундугу он беш чыканак болду. Аны тартыш үчүн үч мамы, алардын астына оюгу бар үч таканыч жасалды+. 15  Экинчи тарабындагы жабуунун узундугу да он беш чыканак болду. Эки тарабы тең бирдей болду. Аны тартыш үчүн үч мамы, алардын астына оюгу бар үч таканыч жасалды+. 16  Короонун жабууларынын баары чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан токулду. 17  Мамылардын астына коюлчу оюгу бар таканычтарды жезден, ал эми мыктары менен бириктиргичтерин күмүштөн жасады. Мамылардын үстүн күмүш менен каптады. Короонун бардык мамыларынын бириктиргичтери күмүштөн жасалды+. 18  Короонун кире беришин* тоскон жабуу көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан токулду+. Анын узундугу жыйырма, ал эми бийиктиги, короонун жабуусунун бийиктигиндей эле, беш чыканак болду+. 19  Ал үчүн жезден төрт мамы, алардын астына оюгу бар төрт таканыч жасалды. Мамылардын мыктары менен бириктиргичтери күмүштөн жасалды. Мамылардын үстү да күмүш менен капталды. 20  Ыйык чатыр менен короонун бардык казыктары жезден жасалды+. 21  Мусанын буйругу боюнча келишим сандыгы+ турган ыйык чатыр үчүн керектелген нерселердин тизмеси түзүлдү. Аны түзүү дин кызматчы Арундун уулу Итамар+ жетекчилик кылган лебилердин милдети эле+. 22  Жахаба Мусага эмнелерди буйруса, Жүйүт уруусундагы Хурдун небереси, Уринин уулу Безелел+ ошонун баарын аткарды. 23  Аны менен бирге Дан уруусундагы Акисамактын уулу Олиап+ иштеди. Ал чебер уста, саймачы жана көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, жогорку сапаттагы зыгыр буласынан ар кандай нерселерди токуган токуучу эле. 24  Ыйык жайдагы жумуштун баарын аткарыш үчүн чайпалтуу курмандыгы катары алынып келген алтын колдонулду+. Анын салмагы 29 талант жана ыйык жердин шекели менен эсептегенде+, 730 шекел болду+. 25  Жамааттын арасындагы каттоодон өткөндөр алып келген күмүштүн салмагы 100 талант жана ыйык жердин шекели менен эсептегенде, 1 775 шекел болду. 26  Киши башына жарым шекелден алынды. Жыйырма жаштагылардан тартып+, каттоодон өтүп жаткандардын — 603 550+ кишинин — ар бири, ыйык жердин шекели менен эсептегенде, жарым шекелден алып келди. 27  Ыйык жердин оюгу бар таканычтары менен көшөгөнүн жанындагы оюгу бар таканычтар үчүн 100 талант күмүш жумшалды. Оюгу бар 100 таканычка 100 талант: оюгу бар таканычтардын ар бирине бирден талант кетти+. 28  Устундардын мыктары менен бириктиргичтерин жасаганга, устундардын үстүн каптаганга 1 775 шекел колдонулду. 29  Чайпалтуу курмандыгы катары алынып келген жездин салмагы 70 талант жана 2 400 шекел болду. 30  Ал жезден жыйын чатырынын кире бериши үчүн оюгу бар таканычтар, курмандык жайы, анын тору, курмандык жайына тиешелүү нерселердин баары, 31  короонун оюгу бар таканычтары, короонун кире беришинин оюгу бар таканычтары, ыйык чатыр менен короонун бардык казыктары+ жасалды.

Шилтемелер

Жалтырата жылмаланган металл күзгүлөр.
Сөзмө-сөз: «дарбазасын».