Мазмунун көрсөтүү

Кошумча менюну көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

кыргыз

Онлайн Ыйык Китеп | ЫЙЫК КИТЕПТИН «ЖАҢЫ ДҮЙНӨ КОТОРМОСУ»

Чыгуу 36:1—38

36  Безелел менен Олиап+ жана ыйык кызматка байланышкан иштердин баарын Жахаба буйругандай+ аткарышы үчүн, Жахаба акылмандык+, түшүнүк+ берген жөндөмдүү адамдардын баары ал иштерди аткарышат».  Муса Безелел менен Олиапты, ошондой эле Жахаба акылмандык берген жөндөмдүү адамдардын+, ал ишти аткарууну чын жүрөгүнөн каалагандардын, баарын чакырды+.  Алар Мусадан Ысрайыл уулдары ыйык кызматка байланышкан иштер үчүн алып келген тартууларды алышты+. Ысрайыл уулдары болсо Мусага күнүгө эртең менен ыктыярдуу тартууларды алып келип жатышты.  Ыйык чатырга байланышкан иштерди аткарып жаткан жөндөмдүү адамдардын баары өз жумуштарын токтотуп, биринин артынан бири келип,  Мусага: «Эл Жахаба буйрук кылган ишке керектүүдөн алда канча көп алып келип жатат»,— дей башташты.  Ошондо Муса аларга конуштагы элге: «Эркектер да, аялдар да, мындан ары ыйык тартууга деп эч нерсе чогултпагыла»,— деп жарыялоону буйрук кылды. Ошентип, эл тартуу алып келбей калды.  Чогултулган тартуу бүт жумушка жете тургандай, атүгүл артып кала тургандай көп болду.  Тапшырылган ишти аткарып жаткандардын арасындагы жөндөмдүүлөрдүн баары+ ыйык чатырды жасай башташты. Алар чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан, көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн он жабуу жасашты. Жабууларга ал* керуптардын сүрөтүн саймалап түшүрдү+.  Ар бир жабуунун узундугу жыйырма сегиз, туурасы төрт чыканак болду. Бардык жабуулардын чоңдугу бирдей болду. 10  Андан кийин ал беш жабууну өзүнчө, калган беш жабууну өзүнчө бириктирди+. 11  Анан биринчи чоң жабуунун бир четине, экинчи чоң жабуу менен бириге турган жерине, көк жиптен илмектерди жасады. Экинчи чоң жабуунун биринчи чоң жабуу менен бириге турган жерине да илмектерди жасады+. 12  Биринчи чоң жабууга элүү илмек, экинчи чоң жабуунун биринчи чоң жабуу менен бириге турган жерине да элүү илмек жасады. Илмектерди бири-биринин тушуна жасады+. 13  Анан элүү алтын илгич жасап, эки чоң жабууну ошол илгичтер менен бириктирди. Ошондо ыйык чатырды жаба турган бир бүтүн жабуу болду+. 14  Ыйык чатыр үчүн эчкинин жүнүнөн он бир жабуу жасады+. 15  Ар бир жабуунун узундугу отуз, туурасы төрт чыканак болду. Он бир жабуунун баарынын чоңдугу бирдей болду+. 16  Ал беш жабууну өзүнчө, алты жабууну өзүнчө бириктирди+. 17  Анан биринчи чоң жабуунун бир четине, экинчи чоң жабуу менен бириге турган жерине, элүү илмек жасады. Экинчи чоң жабуунун биринчи чоң жабуу менен бириге турган жерине да элүү илмек жасады+. 18  Аларды бириктирип, бир бүтүн жабуу кылыш үчүн жезден элүү илгич жасады+. 19  Ал жабуунун үстүнөн жабыш үчүн кызылга боёлгон кой терисинен жабуу жасады, ал эми анын үстүнөн жабыла турган жабууну+ түлөндүн терисинен жасады+. 20  Анан ыйык чатырдын дубалы болушу үчүн, акация жыгачынан тигинен тургузула турган кашектерди жасады+. 21  Ар бир кашектин узундугу он, туурасы бир жарым чыканак+ болду. 22  Ар бир кашектин түбүнө жанаша жайгашкан эки бут жасалды. Ыйык чатырдын кашектеринин баарын ушундай кылып жасады+. 23  Анын Негеп тараптагы, түштүк тараптагы, капталы үчүн жыйырма кашек жасады+. 24  Ал жыйырма кашек үчүн оюгу бар кырк күмүш таканыч жасады: эки буту бар кашектердин ар биринин астына оюгу бар экиден таканыч жасады+. 25  Ыйык чатырдын түндүк тараптагы капталы үчүн да жыйырма кашек+, 26  оюгу бар кырк күмүш таканыч жасады: ар бир кашектин астына оюгу бар экиден таканыч жасады+. 27  Ыйык чатырдын арт жагы, батышка караган жагы, үчүн алты кашек жасады+. 28  Арт жагындагы бурчтарына тирөөч катары эки кашек жасады+. 29  Алардын ар бири ылдый жагынан башталып, жогору жагынан биринчи шакектин жанынан бириктирилген окшош эки бөлүктөн турат. Бурчка тирөөч катары колдонулчу эки кашекти тең ушундай кылып жасады+. 30  Баары биригип сегиз кашек, оюгу бар он алты күмүш таканыч болду: ар бир кашектин астына оюгу бар экиден таканыч жасалды+. 31  Ал акация жыгачынан шыргыйларды жасады: ыйык чатырдын бир капталындагы кашектер үчүн беш шыргый+, 32  экинчи капталындагы кашектер үчүн беш шыргый, арт жагындагы, батыш тарабындагы, кашектер үчүн беш шыргый жасады+. 33  Ортодогу шыргыйды кашектерди биринчисинен тартып акыркысына чейин бириктире тургандай кылып жасады+. 34  Кашектерди алтын менен каптап, аларга шыргый киргизиле турган алтын шакектерди жасады. Шыргыйларды да алтын менен каптады+. 35  Көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан көшөгө+ жасады. Ага керуптардын+ сүрөтүн саймалап түшүрдү. 36  Анан көшөгө үчүн акация жыгачынан төрт устун жасап, аларды алтын менен каптады. Мыктары да алтындан жасалды. Устундар үчүн оюгу бар төрт күмүш таканыч жасады+. 37  Ыйык чатырдын кире беришине көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан көшөгө токуду+. 38  Ошондой эле беш устун жана аларга кагылчу мыктарды жасады. Устундардын үстүн жана алардын бириктиргичтерин алтын менен каптады. Алардын оюгу бар беш таканычы жезден жасалды+.

Шилтемелер

Сыягы, Безелел.