Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

Тилди тандаңыз кыргыз

Чыгуу 27:1—21

27  Акация жыгачынан узундугу беш, туурасы беш, бийиктиги үч чыканак болгон төрт бурчтуу курмандык жайын жаса+.  Төрт бурчунан төрт мүйүз чыгар+. Анан курмандык жайын жез менен капта+.  Андагы май сиңген күлдү салганга күл салгычтарды жаса. Ошондой эле калактарды, чараларды, айрыларды, чок салгычтарды жаса. Ага тиешелүү нерселердин баары жезден жасалышы керек+.  Жезден тор жаса+. Анын төрт бурчуна төрт жез шакек жаса.  Торду курмандык жайынын ичине, жээктелген жеринин астына жайгаштыр. Ал курмандык жайынын орто ченинде болушу керек+.  Курмандык жайы үчүн акация жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды жез менен капта+.  Шыргыйларды шакектерге киргиз. Курмандык жайын көтөрүп жүрүү үчүн шыргыйлар анын эки капталында болушу керек+.  Курмандык жайын жыгачтан ичин көңдөй кылып жаса. Аны сага тоодо көрсөтүлгөн үлгү боюнча жаса+.  Ыйык чатыр үчүн короо жаса+. Негепке, түштүккө, караган тарабын тосуш үчүн чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан жабуу жаса+. Короонун бир тарабындагы жабуунун узундугу жүз чыканак болсун. 10  Аны тартыш үчүн жезден жыйырма мамы, алардын астына оюгу бар жыйырма жез таканыч жаса. Мамылардын илгичтери менен бириктиргичтери күмүштөн болсун+. 11  Түндүк тарабын тосуш үчүн жасалган жабуунун узундугу да жүз чыканак болушу керек. Ал тарабына да жезден жыйырма мамы, алардын астына оюгу бар жыйырма жез таканыч жаса. Мамылардын илгичтери менен бириктиргичтери күмүштөн болсун+. 12  Короонун туурасындагы, батыш тарабындагы жабуунун узундугу элүү чыканак болушу керек. Аны тартыш үчүн он мамы, алардын астына оюгу бар он таканыч жаса+. 13  Короонун күн чыгыш тараптагы туурасы да элүү чыканак болушу керек+. 14  Короонун кире беришинин оң тарабын тосуп тура турган жабуунун узундугу он беш чыканак болсун. Ал үчүн үч мамы, алардын астына оюгу бар үч таканыч жаса+. 15  Сол тарабын тосуп турган жабуунун узундугу да он беш чыканак болсун. Ал үчүн үч мамы, алардын астына оюгу бар үч таканыч жаса+. 16  Короонун кире беришин тосуш үчүн узундугу жыйырма чыканак жабуу жаса. Ал көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан токулсун+. Ал үчүн төрт мамы, алардын астына оюгу бар төрт таканыч жаса+. 17  Короо жасаш үчүн орнотулган бардык мамылардын бириктиргичтери менен илгичтери күмүштөн, оюгу бар таканычтары жезден жасалышы керек+. 18  Короонун узундугу жүз+, туурасы элүү, бийиктиги беш чыканак болсун. Жабуулары чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан, оюгу бар таканычтары жезден жасалсын. 19  Ыйык чатырдагы кызмат үчүн колдонулган нерселердин баары, чатыр менен короонун бардык казыктары жезден жасалсын+. 20  Чыракпая дайыма күйүп турушу үчүн, Ысрайыл уулдарына таза зайтун майын алып келип турууну буйру+. 21  Арун менен анын уулдары жыйын чатырында келишим сандыгын тосуп турган көшөгөнүн+ сырт жагындагы чыракпаянын Жахабанын алдында кеч киргенден таң атканга чейин күйүп турушуна көз салып турушат+. Бул — Ысрайыл уулдары+ укумдан-тукумга, түбөлүккө сакташы керек болгон көрсөтмө+.

Шилтемелер