Жөндөө мүмкүнчүлүгү

Тилди тандаңыз

Кошумча менюну көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Мазмунун көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

кыргыз

Онлайн Ыйык Китеп

ЫЙЫК КИТЕПТИН «ЖАҢЫ ДҮЙНӨ КОТОРМОСУ»

Сандар 1:1—54

1  Ысрайыл эли Мисир жеринен+ чыккандан кийинки экинчи жылдын экинчи айынын биринчи күнүндө Жахаба Мусага Синай+ чөлүндө, жыйын чатырында+, дагы мындай деди:  «Ар бир эркекти атынан атап, Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатын уруусу, тукуму боюнча санап чыккыла+.  Жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн+, Ысрайылда аскер кызматына жарактуулардын баарын+, санап чыккыла. Арун экөөңөр аларды аскердик топтору боюнча каттоодон өткөргүлө.  Жаныңарда ар бир уруудан бирден киши болсун. Алардын ар бири тукум башчысы+ болсун.  Силерге жардам бере турган кишилердин аттары булар: Рубейин+ уруусунан Шедурдун уулу Элисур+,  Шымон+ уруусунан Зуришадайдын уулу Шелумиел+,  Жүйүт+ уруусунан Аминадаптын уулу Нахшон+,  Исахар+ уруусунан Зуардын уулу Нетанел+,  Забулун+ уруусунан Хелондун уулу Элиап+, 10  Жусуптун+ уулдарынан: Эпрайым+ уруусунан Амиюттун уулу Элишама, Менаше+ уруусунан Педатсурдун уулу Гамалиел, 11  Бенжемин+ уруусунан Гидонинин уулу Абидан+, 12  Дан+ уруусунан Амишадайдын уулу Ахиезер+, 13  Ашыр+ уруусунан Охрандын уулу Пагиел+, 14  Гат+ уруусунан Деилдин+ уулу Элиасап+, 15  Напталы+ уруусунан Энандын уулу Акира+. 16  Булар — жамааттын ичинен тандалгандар, аталарынын урууларынын башчылары+, Ысрайылдагы миң сандаган кишилердин башчылары»+. 17  Муса менен Арун аттары аталган ушул кишилер менен бирге 18  Ысрайыл уулдарынын жыйырма жаштан өйдөкүлөрүнүн+ ар бирин атынан атап, тукуму, уругу боюнча санжырасын+ жазыш үчүн экинчи айдын биринчи күнүндө бүт жамаатты чогултту. 19  Алар муну Жахаба Мусага буйругандай кылышты. Ошентип, ал Синай чөлүндө элди каттоодон өткөрдү+. 20  Ысрайылдын тун уулу+ Рубейиндин уулдарынын ичинен жыйырма жаштан өйдөкү, аскер кызматына жарактуу эркектердин ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 21  Рубейин уруусунан катталгандардын саны 46500 болду+. 22  Шымондун уулдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкү, аскер кызматына жарактуу эркектердин ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 23  Шымон уруусунан катталгандардын саны 59300 болду+. 24  Гаттын+ уулдарынын ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 25  Гат уруусунан+ катталгандардын саны 45650 болду+. 26  Жүйүттүн уулдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 27  Жүйүт уруусунан катталгандардын саны 74600 болду+. 28  Исахардын уулдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 29  Исахар уруусунан катталгандардын саны 54400 болду+. 30  Забулундун+ уулдарынын ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 31  Забулун уруусунан катталгандардын саны 57400 болду+. 32  Жусуптун Эпрайымдан+ тараган тукумдарынын ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 33  Эпрайым уруусунан+ катталгандардын саны 42500 болду+. 34  Менашенин тукумдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 35  Менаше уруусунан катталгандардын саны 32200 болду+. 36  Бенжеминдин уулдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 37  Бенжемин уруусунан катталгандардын саны 35400 болду+. 38  Дандын уулдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 39  Дан уруусунан катталгандардын саны 62700 болду+. 40  Ашырдын+ уулдарынын ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 41  Ашыр уруусунан катталгандардын саны 41500 болду+. 42  Напталынын уулдарынын+ ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн, аскер кызматына жарактуулардын, ар бири атынан аталып, тукуму, уругу боюнча катталды. 43  Напталы уруусунан катталгандардын саны 53400 болду+. 44  Муса, Арун жана Ысрайылдын он эки башчысы каттоодон өткөргөндөр — ушулар. Он эки башчынын ар бири өзүнүн тукумунун өкүлү эле. 45  Ысрайыл уулдарынын ичинен жыйырма жаштан өйдөкүлөрүн, Ысрайылда аскер кызматына жарактууларынын баарын, тукуму боюнча санап чыкканда, 46  катталгандардын жалпы саны 603550 болду+. 47  Ал эми лебилер+ алар менен бирге тукуму боюнча саналган жок+. 48  Жахаба Мусага мындай деди: 49  «Леби уруусун гана каттоодон өткөрбө, аларды Ысрайылдын башка уулдарындай кылып санаба+. 50  Лебилерге келишим сандыгы+ турган ыйык чатырга жана ага тиешелүү, ага таандык нерселердин бардыгына кам көрүүнү тапшыр+. Алар ыйык чатыр менен ага тиешелүү нерселердин баарын+ көтөрүп жүрүшсүн жана ыйык чатырдагы иштерди кылышсын+. Алар чатырларын ыйык чатырдын тегерегине тигишсин+. 51  Ыйык чатырды бир жерден экинчи жерге көчүргөндө аны лебилер чечип, лебилер тиксин+. Алардан башка ким ыйык чатырга жакындаса, өлүм жазасына тартылат+. 52  Ысрайыл уулдарынын ар бири чатырын өзүнүн конушуна, өзүнүн үч уруудан турган аскердик тобу+ жайгашкан жерге тигиши керек. 53  Ысрайыл уулдарынын жамаатына Кудайдын каары+ төгүлбөшү үчүн, лебилер чатырларын келишим сандыгы турган ыйык чатырдын тегерегине тигишсин. Алар келишим сандыгы турган ыйык чатырдагы иштерди кылышсын»+. 54  Ысрайыл уулдары баарын Жахаба Мусага айткандай кылышты. Алар так ошондой кылышты+.

Шилтемелер