Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

Тилди тандаңыз кыргыз

Лебилер 25:1—55

25  Синай тоосунда Жахаба Мусага дагы мындай деди:  «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: „Мен берген жерге барганыңарда+ Жахабанын ишембиге байланышкан мыйзамын сактагыла, жер иштетпегиле+.  Алты жыл талааңа эгин эк, жүзүмүңдү бута, жериңдин түшүмүн жыйна+.  Ал эми жетинчи жыл — жер толугу менен эс ала турган ишемби+, Жахабага арналган ишемби. Ал жылы талааңа эгин экпе, жүзүмүңдү бутаба.  Өзү өсүп чыккан эгиниңди орбо, буталбаган жүзүмүңдүн түшүмүн жыйнаба. Ал жыл жер толугу менен эс ала турган жыл болсун.  Ишемби жылында өзү өсүп чыккан нерселердин түшүмү силерге азык болсун. Ал өзүңө, кулуңа, күңүңө, араңардагы келгинге — жалданма жумушчуңа, жер которуп келген кишиге —  ошондой эле малыңа, жериңде жашаган жапайы жаныбарларга азык болсун. Жерден өсүп чыккандын баары азык болсун.  Жети ишемби жылды, жети жылдан жетини, эсепте. Ошондо жети ишемби жыл кырк тогуз жыл болот.  Жетинчи айдын онунчу күнү+ мүйүз сурнай тарт+, анын үнү катуу чыксын. Күнөөдөн арылуу күнү+ бүт жериңерде мүйүз сурнай тарткыла. 10  Элүүнчү жылды ыйыктап, жериңерде жашагандардын бардыгына эркиндик жарыялагыла+. Ал жыл силер үчүн эркиндикке чыгуу жылы болсун+, ар ким өзүнүн менчик жерине, туугандарына кайтсын+. 11  Элүүнчү жыл силер үчүн эркиндикке чыгуу жылы болот+. Эгин экпегиле, өзү өсүп чыккан эгинди орбогула, буталбаган жүзүмдүн түшүмүн жыйнабагыла+. 12  Анткени ал — эркиндикке чыгуу жылы, ал силер үчүн ыйык болсун. Ошол жылы өзү өсүп чыккан нерселерди жегиле+. 13  Эркиндикке чыгуу жылында ар кимиңер менчик жериңерге кайткыла+. 14  Жакыныңарга бир нерсе сата турган болсоңор же андан бир нерсе сатып ала турган болсоңор, пайда көрүүгө умтулбагыла+. 15  Жакыныңдан жер сатып ала турган болсоң, эркиндикке чыгуу жылынан канча жыл өткөнүн эсепте. Сата турган киши жердин баасын түшүм жыйналчу калган жылдардын санына жараша бычсын+. 16  Ал жылдардын саны канчалык көп болсо, жердин баасы ошончолук кымбат болот+, ал эми канчалык аз болсо, жер ошончолук арзан болот. Анткени ал сага ошончо жылдын түшүмүн сатты. 17  Бири-бириңердин аркаңардан пайда көрүүгө умтулбагыла+. Кудайыңардан корккула+. Мен Жахабамын, силердин Кудайыңармын+. 18  Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла, ошондо жериңерде коопсуз жашайсыңар+. 19  Жер түшүмүн бергендиктен+, каалашыңарча жейсиңер, коопсуз жашайсыңар+. 20  “Жетинчи жылы эгин экпесек, түшүм жыйнабасак, эмне жейбиз?” — деп тынчсызданбагыла+, 21  анткени алтынчы жылы силерге батамды берем. Ошондо жер үч жылга жете турган түшүм берет+. 22  Сегизинчи жылы эгин эгесиңер, бирок тогузунчу жылга чейин, анын түшүмүн жыйнаганга чейин, мурун чогулткан түшүмүңөрдү жейсиңер. 23  Жерди биротоло сатканга болбойт+, анткени ал меники+. Мен үчүн силер келгинсиңер, жер которуп келген элсиңер+. 24  Силер ээлик кылган жердин бардыгында жерин саткан киши аны кайра сатып алуу укугуна ээ болушу керек+. 25  Эгер жакының жакырлыктын айынан менчик жеринин бир бөлүгүн сатып жиберсе, жакын туугандарынын бири анын жерин кайра сатып алып бериши керек+. 26  Эгер жерин кайра сатып алып бере турган тууганы жок болсо, бирок ал өзү жерин сатып алганга каражат тапса, 27  анда жерин саткан жылдан тартып жыйналган түшүмдүн баасын эсептеп, аны баштапкы баадан кемиткенден кийин канча калса, ошончону тиги кишиге төлөп берсин. Ошондон кийин жер кайрадан ага таандык болуп калат+. 28  Эгер жерин кайра сатып алганга каражат таппаса, анда сатылган жер эркиндикке чыгуу жылына чейин аны сатып алган кишиники болот+. Ал эми эркиндикке чыгуу жылында кайра мурунку ээсине берилет. Ошентип, жер кайрадан мурунку ээсине таандык болуп калат+. 29  Эгер кимдир бирөө дубал менен курчалган шаардын ичиндеги үйүн сатса, саткан күндөн тартып бир жылга чейин аны кайра сатып алууга укуктуу+. Ал аны бир жылдын ичинде кайра сатып алса болот. 30  Эгер бир жылдын ичинде сатып ала албаса, дубал менен курчалган шаардын ичиндеги үй аны сатып алган кишиге, анын укум-тукумуна таандык болуп калат. Ал эркиндикке чыгуу жылында да мурунку ээсине кайра берилбейт. 31  Ал эми дубал менен курчалбаган жерлердеги үйлөр талаанын бир бөлүгү болуп эсептелет. Андай үйдү кайра сатып алса болот+, эркиндикке чыгуу жылында+ ал кайра мурунку ээсине таандык болуп калат. 32  Лебилер өзүлөрүнө таандык шаарлардагы үйлөрүн+, качан болбосун, кайра сатып алса болот+. 33  Эгер лебинин өзү жашаган шаардагы үйү кайра сатылып алынбаса, эркиндикке чыгуу жылында кайра өзүнө берилет+. Анткени лебилерге таандык шаарлардагы үйлөр Ысрайыл уулдарынын арасында аларга тийген үлүш болуп эсептелет+. 34  Алардын шаарларынын тегерегиндеги талааларды+ да сатканга болбойт, анткени алар түбөлүккө лебилерге таандык. 35  Эгер жаныңда жашаган жакының жакырланып, каражаты жок калса+, андан ары күн көрүшү үчүн, келгин менен жер которуп келген адамга жардам бергендей эле+, ага да жардам бер+. 36  Андан үстөк алба+, анын аркасынан пайда көрүүгө умтулба. Кудайыңдан корк+. Жаныңда жашаган жакының да күн көрсүн. 37  Ага акчаңды үстөккө бербе+, тамагыңды да пайда көрүш үчүн бербе. 38  Мен Жахабамын, силерге Канаан жерин бериш үчүн, силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудайыңармын+. 39  Эгер жаныңда жашаган жакының жакырлыктын айынан өзүн сага сатса+, аны кулдай кылып иштетпе+. 40  Ал сен үчүн жалданма жумушчудай+, жер которуп келген кишидей болсун. Эркиндикке чыгуу жылына чейин ал сеникинде иштесин. 41  Андан кийин балдары менен кошо өзүнүн туугандарына, ата-бабаларына таандык жерге кайтсын+. 42  Анткени Ысрайыл уулдары — менин Мисир жеринен алып чыккан кулдарым+. Алар өздөрүн кулчулукка сатпашы керек. 43  Аларга катаал мамиле кылба+, Кудайыңдан корк+. 44  Кулду же күңдү тегерегиңде жашаган элдерден ал; алардан кул же күң сатып алсаң болот. 45  Ошондой эле кулдарды жер которуп келип, араңарда келгин катары жашап жаткандардын+, алардын силердин жериңерде төрөлгөн үй-бүлө мүчөлөрүнүн арасынан сатып алсаңар болот. Алар менчигиңер болуп калат. 46  Аларды балдарыңарга мураска калтыргыла, алар түбөлүккө балдарыңарга таандык болот+. Аларды иштетсеңер болот. Ал эми бир туугандарыңарга, Ысрайыл уулдарына, кысым көрсөтпөгүлө, бири-бириңерге катаал мамиле кылбагыла+. 47  Эгер араңарда жашаган келгин же жер которуп келген киши байып кетсе жана анын жанында жашаган ысрайылдык бир тууганың жакырлыктын айынан өзүн ага же анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн бирине сатса, 48  аны кайра сатып алса болот. Аны бир туугандарынын бири кайра сатып алсын+. 49  Же болбосо аны атасынын бир тууганы же анын баласы, же кандаш туугандарынын, башкача айтканда, уруулаштарынын бири+ сатып алса болот. Же өзү байып кетсе, кунун төлөп, өзүн бошотуп алса болот+. 50  Ал өзүн сатып алган киши менен бирге ага сатылган жылдан эркиндикке чыгуу жылына+ чейинки жылдарды эсептеп чыксын, төлөнчү баа ошол жылдардын санына жараша болсун+. Аны сатып алган кишиникинде жүргөн убакта ага жалданма жумушчуга жасалгандай мамиле жасалышы керек+. 51  Эгер эркиндикке чыгуу жылына чейин дагы көп жыл бар болсо, өзүн бошотуп алыш үчүн, ал өзү сатылган акчадан калганын ошол жылдардын санына жараша тиги кишиге төлөп бериши керек. 52  Эгер эркиндикке чыгуу жылына чейин аз эле жыл калса+, ал эсептеп чыгып, акчаны ошол жылдарга жараша төлөп бериши керек. 53  Ысрайылдык киши кулчулукта канча жыл жүрсө, аны сатып алган киши ага ошончо жыл бою жалданма жумушчуга жасагандай мамиле жасасын+. Кожоюну ага катаал мамиле жасабагыдай болсун+. 54  Эгер ал өзүн ушундай жол менен бошото албаса, анда эркиндикке чыгуу жылында балдары менен кошо эркиндикке чыгат+. 55  Анткени Ысрайыл уулдары — менин кулдарым. Алар — менин Мисир жеринен алып чыккан кулдарым+. Мен Жахабамын, силердин Кудайыңармын+.

Шилтемелер