Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Жахабанын Күбөлөрү

Тилди тандаңыз кыргыз

Жашыя 21:1—45

21  Леби тукумдарынын башчылары дин кызматчы Элазарга+, Нундун уулу Жашыяга+, Ысрайыл уулдарынын тукум башчыларына,  Канаан жериндеги Шилого+ барып: «Жахаба Муса аркылуу бизге жашаганга шаарларды, ошондой эле малыбыз үчүн алардын тегерегиндеги жерлерди берүүнү буйрук кылган болчу»,— дешти+.  Ошондо Ысрайыл уулдары, Жахабанын буйругу боюнча, өздөрүнүн жеринен лебилерге+ шаарларды жана алардын тегерегиндеги жерлерди беришти+.  Өкчөмө таш ыргытканда Кааттын тукумдарына+ түштү. Алардын, лебилердин, арасынан дин кызматчы Арундун уулдарына Жүйүт+, Шымон+, Бенжемин урууларынын+ жеринен он үч шаар тийди.  Ал эми Кааттын калган уулдарына+ Эпрайым уруусундагы үй-бүлөлөргө+, Дан уруусуна+, Менаше уруусунун+ жарымына таандык жерлерден он шаар тийди.  Гершон уулдарына+ Исахар уруусундагы үй-бүлөлөргө+, Ашыр уруусуна+, Напталы уруусуна+, Менаше уруусунун жарымына, тактап айтканда, Башандагы Менаше уруусуна+ таандык жерлерден он үч шаар тийди.  Мерари уулдарынын+ үй-бүлөлөрүнө болсо Рубейин+, Гат+, Забулун урууларына+ таандык жерлерден он эки шаар тийди.  Жахаба Мусага буйругандай+, Ысрайыл уулдары өкчөмө таш ыргытып+, лебилерге шаарларды жана алардын тегерегиндеги жерлерди беришти+.  Аларга Жүйүт, Шымон урууларынын жеринен төмөндө аттары аталган шаарлар берилди+. 10  Биринчи өкчөмө таш Кааттын тукумдарына түшкөндүктөн, ал шаарлар Леби уулдарынын ичинен Кааттын тукумдарынан болгон Арундун уулдарына берилди+. 11  Аларга Кириат-Арбаны+ (Арба Анактын атасы болгон)+, башкача айтканда, Жүйүттүн тоолуу аймагындагы+ Хебронду+ жана анын тегерегиндеги жерлерди беришти. 12  Ал эми шаардын жанындагы талааны, ал шаарга караштуу айыл-кыштактарды Жепундун уулу Калепке беришти+. 13  Дин кызматчы Арундун уулдарына кимдир бирөөнү өлтүрүп алган киши+ баш калкалай турган шаарды+, атап айтканда, Хебронду+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, Либнаны+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, 14  Жатирди+, Эштемону+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 15  Холонду+, Дебирди+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 16  Айынды+, Жутахты+, Бет-Шемешти+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — эки уруунун тогуз шаарын беришти. 17  Ал эми Бенжемин уруусунун жеринен Гибонду+, Гебаны+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 18  Анатотту+, Алмонду+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 19  Дин кызматчыларга, Арундун уулдарына+, баары биригип он үч шаар жана алардын тегерегиндеги жерлер берилди+. 20  Ал эми Каат уулдарынын үй-бүлөлөрүнө, Кааттын тукумдарынан болгон калган лебилерге, Эпрайым уруусуна таандык жердеги шаарлар тийди+. 21  Аларга кимдир бирөөнү өлтүрүп алган киши+ баш калкалай турган шаарды+, атап айтканда, Эпрайымдын тоолуу аймагындагы Шекемди+ жана анын тегерегиндеги жерлерди+, Гезерди+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, 22  Кипсаимди+, Бет-Оронду+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 23  Дан уруусунун жеринен Элтекени, Гиптонду+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 24  Айлонду+, Гат-Римонду+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 25  Менаше уруусунун жарымына таандык жерден Таанахты+, Гат-Римонду жана алардын тегерегиндеги жерлерди — эки шаар беришти. 26  Кааттын уулдарынын калган үй-бүлөлөрүнө баары биригип он шаар жана алардын тегерегиндеги жерлер берилди. 27  Лебинин тукумдарынан болгон Гершондун уулдарына+ Менаше уруусунун жарымына+ таандык жерден эки шаарды: кимдир бирөөнү өлтүрүп алган киши баш калкалай турган шаарды, атап айтканда, Башандагы Голанды+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, Беиштераны+ жана анын тегерегиндеги жерлерди беришти. 28  Исахар уруусунун+ жеринен Кишионду+, Дабератты+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 29  Жармутту+, Эн-Ганимди+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 30  Ашыр уруусунун+ жеринен Мишалды+, Абдонду+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 31  Хелкатты+, Рекопту+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 32  Напталы уруусунун+ жеринен үч шаарды: кимдир бирөөнү өлтүрүп алган киши+ баш калкалай турган шаарды+, атап айтканда, Галилеядагы Кедешти+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, Хамот-Дорду+, Картанды жана алардын тегерегиндеги жерлерди беришти. 33  Гершондун тукумдарынын үй-бүлөлөрүнө баары биригип он үч шаар жана алардын тегерегиндеги жерлер берилди. 34  Калган лебилерге, Мераринин уулдарына+, Забулун уруусунун+ жеринен Жокнеямды+, Картаны жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 35  Димнаны+, Нахалалды+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 36  Рубейин уруусунун+ жеринен Безерди+, Жаасты+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди, 37  Кедемотту+, Мепатты+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — төрт шаар беришти. 38  Гат уруусунун+ жеринен кимдир бирөөнү өлтүрүп алган киши баш калкалай турган шаарды, атап айтканда, Гилаттагы Рамотту+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, Маханаимди+ жана анын тегерегиндеги жерлерди, 39  Хешпонду+, Жазерди+ жана алардын тегерегиндеги жерлерди — баары биригип төрт шаар беришти. 40  Калган лебилерге, Мерари уулдарынын+ үй-бүлөлөрүнө, баары биригип он эки шаар тийди. 41  Лебилерге Ысрайыл уулдарынын жеринен бардыгы биригип кырк сегиз шаар+ жана алардын тегерегиндеги жерлер+ берилди. 42  Ал шаарлардын ар биринин тегерегинде өзүнө таандык жерлер бар болчу+. 43  Ошентип, Жахаба Ысрайыл уулдарына алардын ата-бабаларына берем+ деп ант берген жердин баарын берди. Алар ал жерди ээлеп+, ошол жерде жашап калышты. 44  Андан сырткары, Жахаба аларды, ата-бабаларына ант бергендей эле+, айланасындагы душмандарынан коргоп, тынчтык берди+. Душмандарынын бири да аларга туруштук бере алган жок+. Жахаба алардын колуна бардык душмандарын салып берди+. 45  Жахаба Ысрайыл уулдарына убада кылган жакшы нерселердин бири да аткарылбай калган жок, баары аткарылды+.

Шилтемелер