Ыйык Китепти онлайн түрүндө окуңуз. Ыйык Китептин «Жаңы дүйнө котормосу» так жана окуганга жеңил. Бул котормо толугу менен же жарым-жартылай 120дан ашуун тилде жарык көрүп, 200 миллиондон ашуун нускасы таратылган.