«Падышалык кызматыбыздан» Жахабанын Күбөлөрүнүн жолугушууларынын программасын, тагыраак айтканда, жыйналыштын Ыйык Китеп изилдөөсүнүн, Теократиялык кызмат мектебинин жана кызмат жолугушуусунун программасын окуй аласыз.

Эскертүү: «Падышалык кызматыбыздын» силердин өлкөңөргө арналган басылышындагы айрым макалалар онлайн түрүндөгүсүнөн айырмаланышы мүмкүн.