ЖАЙГАШЫШЫ
Сөзү
Сүрөт

(Накыл сөздөр 2:1)

 1. 1. Бир китеп бар жан дүйнөнү жубаткан,

  Кубаныч берип, үмүт байлаткан.

  Кереметтүү анда жазылган ойлор,

  Алып чыгат чылк караңгылыктан.

  Ал баалуу китеп — Жараткандын Сөзү.

  Шыктандырылган ыйык рух менен.

  Аны жазгандар рухка жетектелген,

  Алар Кудайды сүйгөн жан-дилден.

 2. 2. Жахабанын Сөзүндө жазылгандай,

  Бүт ааламды Жахаба жараткан.

  Эң башында адам күнөөсүз болгон,

  Бирок кийин Бейиштен айрылган.

  Кудайга бир периште каршы чыгып,

  Анын бийлигине шек туудурган.

  Ал бүт адамзатты азапка салган,

  Бирок Кудай арылтат кайгыдан.

 3.  3. Бүгүн бизде кубанууга себеп көп,

  Иса башкарып жатат асманда.

  Падышалык кабарын жарлоодобуз,

  Кулак каккандар алат мол бата.

  Жазмада ушундай жакшы кабар бар.

  Рухий жактан байытат ал бизди,

  Жан дүйнө бейкуттугуна ээ кылат.

  Окуйлу күндө Ыйык Китепти.