ЖАЙГАШЫШЫ
Сөзү
Сүрөт

(2 Корунттуктар 4:6)

 1. 1. Караңгы баскан дүйнөдө

  Күн нурун чачууда.

  Жаркырап, нурдуу таң аткан

  Күн келет жакында.

  КАЙЫРМА

  Түнөргөн дүйнөгө

  Кабар ак шоола чачат.

  Үмүттү жандырат.

  Караңгылык тарап,

  Айланабыз жаркырайт,

  Күн жылмаят.

 2. 2. Ойгонсун уктап жаткандар

  Маалы келип жетти.

  Жубатып, үмүт берели.

  Өмүрүн тилейли.

  КАЙЫРМА

  Түнөргөн дүйнөгө

  Кабар ак шоола чачат.

  Үмүттү жандырат.

  Караңгылык тарап,

  Айланабыз жаркырайт,

  Күн жылмаят.